Objektivní realitou a základním faktorem pro volbu místa k provozování obchodní činnosti, jakož i při výběru místa koupě bytu se stalo parkování vozidel.

Maximální kapacita parkovacich míst je v těchto lokalitách většinou naplněna, často i překračována. A právě z tohoto důvodu se jeví výstavba multi-level (rotačních) parkovišť jako optimální řešení.

U rotačních parkovišt‘ se maxímálně využivá plocha prostoru pod autem a tím se šetří prostor nejen ve stávající zástavbě, ale i v oblastech plánované výstavby.

Poloautomatické rotační parkoviště stojí na ploše pozemku cca dvou parkovacích míst a umožňuje zajistit parkování 6-12 vozidel. Jednoduchý přístup a vysoká rychlost zpětného dodání vozidla je dosahována důsledkem vertikální rotace. Další předností je možnost snadné demontáže a převozu na jiné místo.

Rotační parkoviště je sestrojeno  na principu uzavřeného kruhového dopravníku (kolotoče). Vozidla parkují v kolébkách připevněných k dopravníku. Příjem a výdej vozidel probíhá v krajní spodní poloze.

Požadavky na základí desky jsou individuální pro každou lokalitu.

Ovládaní je realizováno použitím regulátoru, který umožňuje zadáním jedinečného, pro každého uživatele specifického kodu, vyzvat přímo konkrétno parkovací místo uživatele k vzdání automobilu.

 

Vjezd auta na parkovací kolébku se provádí z přední strany. Výjezd vozidla z parkovací kolébky muže byt jak dopředu, tak i dozadu. V konstrukci jsou zahrnuty bezpečnostní prvky proti vyjetí z parkovací kolébky. Zařízení rovněž umožnuje vydání vozu ručním pohonem při selhání systému řízení.

Zařízení pracuje při teplotách  -40 až +50 °C.

Celé zařízení je certifikováno.